Recikliraj – napravi krug

Učešće na projektu rezervisano je, pre svega za studente Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu ali i drugih umetničkih visoko obrazovnih ustanova. Studenti će biti aktivno uključeni u niz edukativnih radionica na kojima će definisati kreativna arhitektonska rešenja kroz upotrebu ambalažnog otpada, nakon čega sledi faza izrade zajedničke dve prostorne instalacije u formi paviljona, urbanog mobilijara ili skulpture. Ova faza će se odvijati pod budnim okom medija što će imati za cilj edukaciju šire javnosti. Finalna faza podrazumeva javno predstavljanje prostornih instalacija kroz formu umetničke izložbe na kojoj će posebna pažnja biti usmerena na podizanje svesti o zaštiti živote sredine sa aspekta različitih kreativnih rešenja i umetnosti. Arhitektonske instalacije predstavljene na izložbi pod nazivom “Napravi krug“ neće biti samo eksponati, već će imati svoju upotrebnu vrednost i biće na raspolaganju građanima do završetka projekta.  Na taj način se simbolično pravi „pun krug“ – od sakupljanja ambalaže do recikliranog proizvoda koji ima funkcionalnu vrednost.  Očekivani broj pet ambalaže plastičnih flaša veličine 1,5-2 litra, koji bi bio iskorišćen za izgradnju ovih paviljona bio bi po projekcijama Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu u broju od oko 20 000 flaša.

Drugim rečima, ideja je da se kroz umetnost, promociju i aktivizam ukaže na metode upravljanja iskorišćenom ambalažom kojim se smanjuje količina komunalnog otpada i povećava nivo reciklabilnog materijala i time uključuju građani u aktivnosti usmerene ka zaštiti životne sredine.