Recikliraj – napravi krug

Prosečno domaćinstvo proizvodi oko 30,5 miliona tona otpada, koji sadrži do 60% materijala koji se može reciklirati. U razvijenijim evropskim zemljama reciklira se više od 50% otpada, a u Srbiji – tek 8%. Kroz proces realizacije projekta, učesnici radionica imaće priliku da se upoznaju sa sličnim stručnim saznanjima i da steknu praktične veštine iz oblasti zaštite životne sredine koje se mogu primeniti u arhitekturi.

Koncept projekta „Recikliraj – napravi krug“ podrazumeva dva osnovna procesa:

– Organizovanje i realizaciju niza stručnih radionica kroz koje će učesnici definisati arhitektonska rešenja za izradu prostornih instalacija primenom znanja iz oblasti zaštite životne sredine.

– Drugi proces je edukacija šire javnosti kroz medijsku kampanju potkrepljenu video materijalom snimljenim kroz sve faze procesa izrade dva paviljona od ambalažnog otpada.

Cilj projekta je razvoj i širenje kulture o zaštiti životne sredine, kroz multimedijalne / medijske i  edukativne sadržaje koji su namenjeni najrazličitijem spektru publike, sa užim fokusom na mlađu publiku. Dugoročni cilj projekta predstavlja širenje kulture pluralizma, otvorenosti i transparentnosti, kao i prilika da se umetnički i edukativni sadržaji različitih formata predstave široj javnoj i kulturnoj sceni Srbije