Recikliraj – napravi krug

Glavni cilj projekta je izrada dve prostorne instalacije u formi paviljona, urbanog mobilijara ili skulpture izrađenih procesom reciklaže plastičnog ambalažnog otpada.

(or use arrow keys to navigate )

U svetlu klimatskih promena i globalnog rasta zagađenja uočava se nužnost za aktivističkim delovanjem u oblasti ekologije i zaštite životne sredine kojim će se ukazati na značaj, probuditi svest i započeti promena iz lokalnog konteksta. Isticanje značaja aktivnog delovanja pojedinca i buđenja svesti o ekološkim problemima od lokalnog ka globalnom kontekstu jedna je od vodećih strategija za pokretanje promena. Akcije u javnom prostoru i uključivanje šire društvene zajednice ključni su aspekti procesa implementacije novih modela društvene odgovornosti i brige prema prirodnom okruženju.

Cilj projekta je razvoj i širenje kulture o zaštiti životne sredine, kroz multimedijalne / medijske i  edukativne sadržaje koji su namenjeni najrazličitijem spektru publike, sa užim fokusom na mlađu publiku. Dugoročni cilj projekta predstavlja širenje kulture pluralizma, otvorenosti i transparentnosti, kao i prilika da se umetnički i edukativni sadržaji različitih formata predstave široj javnoj i kulturnoj sceni Srbije.