Recikliraj – napravi krug

U svetlu klimatskih promena i globalnog rasta zagađenja uočava se nužnost za aktivističkim delovanjem u oblasti ekologije i zaštite životne sredine kojim će se ukazati na značaj, probuditi svest i započeti promena iz lokalnog konteksta. Isticanje značaja aktivnog delovanja pojedinca i buđenja svesti o ekološkim problemima od lokalnog ka globalnom kontekstu jedna je od vodećih strategija za pokretanje promena. Akcije u javnom prostoru i uključivanje šire društvene zajednice ključni su aspekti procesa implementacije novih modela društvene odgovornosti i brige prema prirodnom okruženju.

Svaki materijal može biti recikliran i tako smanjiti zagađenost životne sredine, uz istovremeno smanjenje korišćenja prirodnih resursa, kao i potrošnje energije potrebne za procese ekstrakcije, proizvodnje i ugradnje novih materijala. Postoji mnogo prednosti reciklaže materijala, od kojih su najznačajnije sledeće: smanjenje upotrebe energije, smanjenje zagađenja životne sredine, čuvanje prirodnih resursa i očuvanje prostora koji inače zauzimaju deponije.

Reciklažom se smanjuje upotreba energije, kako za proizvodnju artikala od novih resursa, tako i za transport tih resursa. Smanjenjem energije prilikom proizvodnje smanjuje se i emisija štetnih gasova, pa se na taj način izbegava zagađenje životne sredine i globalno zagrevanje. Korišćenjem starih sirovina za dobijanje novih proizvoda smanjuje se potreba za novim prirodnim resursima, što  predstavlja ogroman napredak u iskorišćenju ovih ograničenih resursa. Samim tim što se materijali ponovo koriste, umesto da se bace, deponije otpada su manje, tako da ostaje više korisnog prostora za zelene površine ili neku drugu namenu.