Recikliraj – napravi krug

Glavni cilj projekta je izrada dve prostorne instalacije u formi paviljona, urbanog mobilijara ili skulpture izrađenih procesom reciklaže plastičnog ambalažnog otpada.

(or use arrow keys to navigate )

Drugim rečima, ideja je da se kroz umetnost, promociju i aktivizam ukaže na metode upravljanja iskorišćenom ambalažom kojim se smanjuje količina komunalnog otpada i povećava nivo reciklabilnog materijala i time uključuju građani u aktivnosti usmerene ka zaštiti životne sredine.

Koncept projekta „Recikliraj – napravi krug“ podrazumeva dva osnovna procesa:

– Organizovanje i realizaciju niza stručnih radionica kroz koje će učesnici definisati arhitektonska rešenja za izradu prostornih instalacija primenom znanja iz oblasti zaštite životne sredine

– Drugi proces je edukacija šire javnosti kroz medijsku kampanju potkrepljenu video materijalom snimljenim kroz sve faze procesa izrade dva paviljona od ambalažnog otpada.