Recikliraj - napravi krug

RECIKLIRAJ - NAPRAVI KRUG ima za cilj da, na inovativan način spoji arhitekturu i uvek aktuelni društveni problem - zaštitu životne sredine i tako ukaže na značaj organizovanja i upravljanja ambalažnim otpadom. Glavni cilj projekta je izrada dve prostorne instalacije u formi paviljona, urbanog mobilijara ili skulpture izrađenih procesom reciklaže plastičnog ambalažnog otpada.